Menü

Gelen Personel

Yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarında çalışmakta olan akademik personel/araştırma görevlileri ya da hastane/klinik vb. özel veya devlet kurumlarında çalışan personel protokol kapsamında ya da kendi imkanlarıyla üniversitemizde staj yapmak/eğitim görmek üzere gözlemci/araştırmacı/misafir personel olarak üniversitemize başvurabilir.

Üniversitemizde staj yapmak/eğitim görmek isteyen personelin Gelen Aday Başvuru Formunu eksiksiz doldurup (Tıp Fakültesine geleccek adaylar için gözlem yapmak istenen bölüm ve tarihleri içerir bir dilekçe ekinde) birol.kurt@omu.edu.tr  adresine göndermeleri gerekmektedir. Bundan sonraki aşamada başvurunuz başvurmuş olduğunuz birim tarafından kabul edilirse gerekli işlemleri tamamlayarak üniversitemizde eğitiminize/stajınıza başlayabilirsiniz.

Protokoller için tıklayınız.

 

Son başvuru tarihleri:


Güz Dönemi    : 15 Haziran
Bahar Dönemi : 15 Kasım